AKTUELLT

  • Vi har nu fått godkänt från IVO på ansökan om att vara externa utförare av hemtjänst!

  • 2019-10-01 - Nu har vi fått tillstånd att driva extern hemtjänst!

  • Från och med 2020-03-01 öppnar vi även upp för kunder i centrala Kristianstad!